Selçuklu Devleti: Anadolu’da Bir İmparatorluk

Selçuklu Devleti, 11. yüzyılda Orta Asya’dan göç eden Oğuz Türkleri tarafından Anadolu’da kurulmuş bir Türk devlet. Başkenti İznik olan devlet, Anadolu’yu siyasi birlik altında toplayarak Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rol oynamıştır. Kuruluş ve Yükseliş: Selçuk Bey tarafından 1040 yılında Horasan’da kurulan devlet, kısa sürede büyüyerek Orta Asya’nın büyük bir bölümünü ele geçirdi. 1071 yılında…

Devamını Oku

Türk Mitolojisi: Kahramanlar ve Efsaneler

Türk mitolojisi, Türk halklarının inanç ve geleneklerine dayanan, tanrılar, kahramanlar ve efsanelerle dolu bir inanç sistemidir. Bu mitoloji, Türk dillerini konuşan çeşitli topluluklar arasında ortak motifler ve ögeler barındırır. Mitolojinin Kökeni: Türk mitolojisi, Orta Asya’daki göçebe Türk topluluklarının inanç ve geleneklerinden doğmuştur. Bu topluluklar, doğaya ve gökyüzüne tapınmış, kahramanlık hikayeleri ve efsaneler anlatmışlardır. Zamanla bu…

Devamını Oku

Osmanlı’da Sanat: Bir İmparatorluğun Estetik Mirası

Osmanlı İmparatorluğu, 600 yılı aşkın süren varlığı boyunca, sanatın birçok dalında önemli eserler vermiştir. Mimariden minyatüre, çinicilikten hat sanatına kadar uzanan geniş bir yelpazede, Osmanlı sanatı, imparatorluğun zenginliğini, kültürünü ve estetik anlayışını yansıtmıştır. Mimaride Görkem ve Zarafet: Osmanlı mimarisi, cami, saray, külliye, köprü ve çeşme gibi birçok farklı yapı türünde kendini göstermiştir. Camiler, kubbeleri, minareleri…

Devamını Oku

İstanbul’un Fethi: Bir Çağın Sonu ve Yeni Bir Başlangıç

29 Mayıs 1453, sadece bir şehrin fethi değil, bir imparatorluğun sonu ve yeni bir çağın başlangıcıydı. Fatih Sultan Mehmet’in önderliğinde Osmanlı ordusu, 53 günlük kuşatmanın ardından Bizans’ın başkenti Konstantiniyye’yi fethetti. Bu tarihi olay, dünyanın gidişatını değiştiren ve Osmanlı İmparatorluğu’nun küresel bir güç olarak yükselişini sağlayan bir dönüm noktası oldu. Fetih Öncesi Hazırlıklar: Fatih Sultan Mehmet,…

Devamını Oku

İstanbul’un Fatihi: Fatih Sultan Mehmet Han

Fatih Sultan Mehmet, 1432 yılında Edirne’de doğdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı ve İstanbul’un fatihi olarak tarihe geçti. 12 yaşında tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet, kısa sürede olağanüstü bir liderlik yeteneği ve askeri deha sergiledi. İstanbul’un Fethi: Fatih Sultan Mehmet’in en önemli başarısı, 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetmesidir. Bu fetih, sadece Bizans İmparatorluğu’nun sonunu değil, Orta…

Devamını Oku